Ειδήσεις για εκδοτικές επιχειρήσεις

ΝΔ: «Οικονομική ασφυξία στις εκδοτικές επιχειρήσεις πανεπιστημιακών συγγραμμάτων από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές»

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την οικονομική ασφυξία που απειλεί τις εκδοτικές επιχειρήσεις...

26/07/2017 22:13