Ειδήσεις για ελκυστικότητα

ΕY: Παραμένει θετική η εικόνα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού

ΕY: Παραμένει θετική η εικόνα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού

Τα ευρήματα της μεγάλης έρευνας EY Attractiveness Survey Ελλάδα 2020, με θέμα την ελκυστικότητα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού, παρουσίασε...

06/10/2020 12:45