Ειδήσεις για εντάξεις

Ποιοι αποκλείονται από τις ενισχύσεις του αναπτυξιακού

Εκτός των ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου (ν.4399/2016) θα τίθενται όσες επιχειρήσεις έχουν υποβάλει αιτήσεις υπαγωγής, αλλά και τα δύο προηγούμενα...

23/01/2018 16:16