Ειδήσεις για εξαρτήσεις

Συνεργασία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής με το ΚΕΘΕΑ για ένα ασφαλές σχολείο, χωρίς εξαρτήσεις

Οι καλές πρακτικές πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης για τις εξαρτήσεις στη σχολική τάξη, αλλά και η σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών...

06/04/2019 12:55