Ειδήσεις για εξοικονόμηση δαπανών

Η BMW θα εφαρμόσει ένα μεγάλο πρόγραμμα εξοικονόμησης δαπανών

Η BMW προειδοποίησε ότι τα κέρδη της από τη δραστηριότητά της το 2019 θα μειωθούν σημαντικά σε σχέση με τα κέρδη που αποκόμισε την περασμένη χρονιά. Για να...

20/03/2019 14:05