Ειδήσεις για επίδοση εγγράφων

Ξεκινά επίσημα η διαιτησία Δημοσίου - Eldorado Gold

Επιδόθηκε σήμερα στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, η αίτηση προσφυγής σε Διαιτησία του ελληνικού δημοσίου...

14/09/2017 14:32