Ειδήσεις για επιστημονικό προσωπικό

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού στο ΚΑΠΕ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού στο ΚΑΠΕ

Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), προτίθεται να προσλάβει µε Σύµβαση Μίσθωσης Έργου ετήσιας διάρκειας, εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό...

30/01/2012 10:21