Ειδήσεις για επιστράτευση γιατρών

Προτάσεις της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας για το ζήτημα της επιστράτευσης

Προτάσεις της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας για το ζήτημα της επιστράτευσης

Επιφυλακτική ως προς την χρησιμότητά της, την αμεσότητα της χρονικά και την αποτελεσματικότητα της στο σύστημα υγείας, εμφανίζεται η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία...

23/03/2021 16:51