Ειδήσεις για ερευνητικά

MLS Innovation Inc: Tέσσερα νέα ερευνητικά έργα

Η MLS ανακοινώνει τη συμμετοχή της σε τέσσερα νέα ερευνητικά έργα στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης...

09/11/2018 15:33

Περιφέρεια Κρήτης: 1,5 εκ. ευρώ χρηματοδότηση στα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα του νησιού

Χρηματοδότηση 1,5 εκ. ευρώ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Κρήτης, για την ανάπτυξη της καινοτομίας και της έρευνας από τα ερευνητικά...

13/02/2018 21:05