Ειδήσεις για ετήσια συνδρομή

O ΙΣΑ απαλλάσσει από την ετήσια συνδρομή τους ιδιώτες γιατρούς που θα συνδράμουν το ΕΣΥ

Στην απαλλαγή από την ετήσια συνδρομή τους για τα επόμενα πέντε χρόνια, όσους ιδιώτες γιατρούς μέλη του, με ειδικότητα παθολογίας, γενικής ιατρικής...

18/03/2021 15:00