Ειδήσεις για ευρωπαϊκός προϋπολογισμός

Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, τα ενεργειακά έργα και η Ευρώπη της ψηφιακής εποχής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τις θέσεις που εξέφρασε το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό 2021-2027 θα μεταφέρει στο έκτακτο Ευρωπαϊκό...

17/02/2020 14:36

O ευρωπαϊκός προϋπολογισμός για την περίοδο 2020-2027 τέθηκε στο συμβούλιο Γενικών υποθέσεων

Στη φάση των τελικών διαπραγματεύσεων για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μπαίνει η ΕΕ, αφού στόχος είναι να...

18/07/2019 18:25