Ειδήσεις για ευρωπαϊκός προϋπολογισμός

O ευρωπαϊκός προϋπολογισμός για την περίοδο 2020-2027 τέθηκε στο συμβούλιο Γενικών υποθέσεων

Στη φάση των τελικών διαπραγματεύσεων για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μπαίνει η ΕΕ, αφού στόχος είναι να...

18/07/2019 18:25