Ειδήσεις για θερμικές νησίδες

Πώς οι ελληνικές πόλεις μετατρέπονται σε θερμικές νησίδες

Αντιμέτωπες με το φαινόμενο της θερμικής νησίδας είναι οι ελληνικές πόλεις, όπως εξάλλου οι αστικές περιοχές σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου....

05/06/2021 16:02