Ειδήσεις για θεσμικές μεταρρυθμίσεις

«Απαιτούνται θεσμικές μεταρρυθμίσεις για τη μητροπολιτικότητα και τον ουσιαστικό ρόλο των Περιφερειών»

Την ανάγκη θεσμικών μεταρρυθμίσεων για να καταστούν ουσιαστικές οι μητροπολιτικές αρμοδιότητες και να γίνουν αποτελεσματικές οι περιφέρειες...

12/04/2019 17:16