Ειδήσεις για θρομβωτική θρομβοπενία

"Τα εμβόλια SARS-CoV-2 προκαλούν θρομβωτική θρομβοπενία"

Στις αρχικές δοκιμές, στις οποίες συμμετείχαν δεκάδες χιλιάδες ενήλικες, δεν αναφέρθηκε καμία σημαντική προειδοποίηση για την ασφάλεια των εμβολίων...

25/06/2021 13:04