Ειδήσεις για θυγαρτική TUI

"Αναταράξεις" στην Tuifly

Οικονομικά προβλήματα δεν αντιμετωπίζει μόνο η Lufthansa. Περικοπές αναμένονται και στην αεροπορική εταιρία Tuifly, θυγατρική του γερμανικού...

05/06/2020 17:55