Ειδήσεις για κάλυψη κόστους

Πώς θα καλυφθεί το κόστος των ειδικών αδειών έως τις 30 Νοεμβρίου

Τους όρους κάλυψης του μισθολογικού και του μη μισθολογικού κόστους της ειδικής άδειας για γονείς ξεκαθαρίζει Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε...

02/12/2020 12:09