Ειδήσεις για καλοί τρόποι

Ένας συνοδός με τρόπους

Ποιος είπε ότι ένας σωστός κύριος δεν μπορεί να έχει τέσσερα πόδια και ουρά; Ο σκύλος του βίντεο είναι ένας συνοδός με τρόπους...

26/05/2020 21:04