Ειδήσεις για καταργούνται 2022

Καταργούνται οι συγκεντρωτικές καταστάσεις το 2022

Καταργούνται εντός του 2022 οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών όπως αναφέρουν από τη φορολογική διοίκηση. Η υποχρεωτική χρήση της...

09/09/2021 15:17