Ειδήσεις για κοινές ευρωπαϊκές λύσεις

«H συμφωνία για το μεταναστευτικό στηρίζει κοινές ευρωπαϊκές λύσεις»

Κοινές ευρωπαϊκές λύσεις και όχι μεμονωμένες ενέργειες στηρίζει η συμφωνία για το μεταναστευτικό, η οποία στέλνει...

20/08/2018 12:09