Ειδήσεις για κοινοτικοί πόροι

Ευελιξία αξιοποίησης κοινοτοικών πόρων για την ενίσχυση επιχειρήσεων, ανέργων και πρωτογενούς τομέα

Αυξημένη ευελιξία στην αξιοποίηση κοινοτικών πόρων υπέρ εργαζομένων και επιχειρήσεων εξασφαλίζεται από την κυβέρνηση μετά από επικοινωνία...

03/04/2020 17:15

Σημαντική αύξηση κοινοτικών πόρων για τη μετατροπή όλων των πολιτικών της ΕΕ σε κυκλικές

Σε κυκλικές θέλει να μετατρέψει όλες τις πολιτικές της η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και προς αυτήν την κατεύθυνση θα αυξήσει σημαντικά τους πόρους που διαθέτει, όπως...

01/02/2019 14:37

Κοινοτικοί πόροι ύψους περίπου 36 δισ. ευρώ είναι διαθέσιμοι για την ελληνική οικονομία

Πόροι ύψους περίπου 36 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι διαθέσιμοι για την ελληνική οικονομία από τα ευρωπαϊκά ταμεία για την προγραμματική περίοδο έως το 2020...

22/07/2017 18:46