Ειδήσεις για κύστης κόκκυγος

Ανώδυνη αποκατάσταση περιεδρικών συριγγίων και κύστης κόκκυγος με τεχνολογία αιχμής

Στο πλαίσιο της σύγχρονης Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της λαπαροσκοπικά...

24/01/2020 13:30