Ειδήσεις για λειτουργικά τρόφιμα

Τι είναι τα λειτουργικά τρόφιμα και ποια τα οφέλη τους

Λειτουργικά ονομάζονται τα τρόφιμα που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχουν κάποιο συγκεκριμένο όφελος για την υγεία, πέρα από τα θρεπτικά συστατικά που ούτως ή άλλως περιέχουν...

02/10/2016 04:22