Ειδήσεις για λογαριασμός παρεμβάσεων

'Εκπτωση 25% για εμπρόθεσμη εξόφληση φόρων και εισφορών

'Εκπτωση 25% για εμπρόθεσμη εξόφληση φόρων και εισφορών

Τη διεύρυνση των μέτρων στήριξης σε 1,8 εκατομμύρια επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών και εργαζομένων εξήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών...

24/03/2020 16:51