Ειδήσεις για λογαριασμών

Το Twitter θα αρχίσει σύντομα να διαγράφει αδρανείς λογαριασμούς

Το Twitter ειδοποιεί τους ανενεργούς χρήστες για να συνδεθούν ξανά στους λογαριασμούς τους γιατί κινδυνεύουν άμεσα να χάσουν πρόσβαση...

01/12/2019 04:02