Ειδήσεις για μέτρα αγρότες

Μέτρα για την ενίσχυση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων

Δέσμη μέτρων και πρωτοβουλιών, που αναλαμβάνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών...

18/09/2014 15:57