Ειδήσεις για μέτρα κυκλοφορίας

Η Κύπρος θέτει σε εφαρμογή αυστηρότερα μέτρα κυκλοφορίας

Κατ’ εξαίρεση διακίνηση μόνο μια φορά την ημέρα με την αποστολή sms, χρήση εντύπου μόνο για άτομα άνω των 65...

30/03/2020 17:28