Ειδήσεις για μεσογειακή αναιμία

Θαλασσαιμία: Σημαντικές θεραπευτικές εξελίξεις

Βελτιωμένη πρόληψη και διάγνωση καθώς και οι σημαντικές θεραπευτικές εξελίξεις έχουν μετατρέψει τη θαλασσαιμία σε χρόνιο...

08/05/2019 06:55

Έρευνα: Ασφαλής και αποτελεσματική μια νέα γονιδιακή θεραπεία για τη μεσογειακή αναιμία

Μία νέα πειραματική γονιδιακή θεραπεία που δοκιμάσθηκε σε 22 ασθενείς με σοβαρή μορφή μεσογειακής αναιμίας (β-θαλασσαιμίας) αποδείχθηκε...

19/04/2018 10:22