Ειδήσεις για μεταλλεία Λαυρίου

Βουτιά στα πλημμυρισμένα ορυχεία του Λαυρίου

Τα Μεταλλεία του Λαυρίου, ένας πανάρχαιος τόπος «βιομηχανικής» ανάπτυξης, τα προϊόντα του οποίου χρησιμοποιήθηκαν για αναρίθμητες μικρές και μεγάλες κατασκευές, σε όλο το διάστημα...

31/08/2019 18:32

«Δια-μάχες»: Τα μεταλλεία Λαυρίου μέσα από το Ιστορικό Αρχείο του ΠΙΟΠ

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει εκδήλωση με τίτλο «"Δια-μάχες": λόγος για τον κόπο της δουλειάς στα μεταλλεία...

06/12/2016 17:34