Ειδήσεις για μετανάστες εργαζόμενοι

Η θέση των μεταναστών και των άμεσων απογόνων τους στην ελληνική αγορά εργασίας

Η θέση των μεταναστών και των άμεσων απογόνων τους στην ελληνική αγορά εργασίας

Το ποσοστό απασχόλησης στη χώρα ήταν πέρυσι σχεδόν ίδιο για τα άτομα που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα με Έλληνες γονείς και για τα άτομα που έχουν γεννηθεί στο...

24/11/2022 13:23