Ειδήσεις για μηνιαία

Βασικά στοιχεία μηνιαίας απασχόλησης στην Ελλάδα

Βασικά στοιχεία μηνιαίας απασχόλησης στην Ελλάδα

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, η μέση απασχόληση είναι 20,89 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 21,00 και στους ασφαλισμένους στα...

05/04/2018 19:00