Ειδήσεις για μύθοι γυμναστηρίου

4 Μύθοι του γυμναστηρίου

Δεν είναι δυνατή η τοπική απώλεια λίπους.Επομένως, δε χρειάζεται να γίνονται χιλιάδες κοιλιακοί καθημερινά. Αν ήταν δυνατή η τοπική απώλεια λίπους....

26/01/2016 22:00