Ειδήσεις για νέα κοινή αγροτική πολιτική

Συμφωνία των 27 για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική (ΚΑΠ)

Συμφωνία των 27 για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική (ΚΑΠ)

Οι υπουργοί Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν σήμερα σε μια μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ) που χαρακτηρίζεται από...

21/10/2020 13:48