Ειδήσεις για νέα παράταξη

Νέα παράταξη στις εκλογές για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Ταυτόχρονα με τη χρήση της νέας τεχνολογίας, σε όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου παρουσιάστηκε...

30/11/2018 18:53