Ειδήσεις για νέα τραπεζική εταιρεία

Alpha Bank: Στο ΓΕΜΗ η νέα τραπεζική εταιρεία

Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που συνεδρίασε στις 2.4.2021, εγκρίθηκε στις...

16/04/2021 18:36