Ειδήσεις για νέες φυτικές ποικιλίες

Σε 10-15 ημέρες θα υπογραφεί η υπουργική απόφαση για τη δημιουργία νέων ελληνικών φυτικών ποικιλιών

Στην αξιοποίηση, για πρώτη φορά από το 1985, των ανταποδοτικών τελών που καταβάλλουν οι εταιρείες σπόρων, προκειμένου να δημιουργηθούν από τον ΕΛΓΟ νέες...

01/02/2019 15:23