Ειδήσεις για να κάνουν

SEXUALITY: Τα σπερματοζωάρια μπορούν να κάνουν υπολογισμούς!

SEXUALITY: Τα σπερματοζωάρια μπορούν να κάνουν υπολογισμούς!

Τα σπερματοζωάρια έχουν μόνο ένα σκοπό: να βρουν το ωάριο. Το ωάριο βοηθά την αποστολή των σπερματοζωαρίων απελευθερώνοντας ουσίες που προκαλούν...

17/04/2012 07:13