Κυριακή 21 Ιουλίου 2024,

Νομοθετική παρέμβαση

Φρένο στα Airbnb

Φρένο με σοβαρά εμπόδια και περιορισμούς με άμεσο αντίκτυπο στο τουριστικό προϊόν της χώρας μας επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση που προωθεί νομοθετική...