Ειδήσεις για νωπά τρόφιμα

Δήμος Παύλου Μελά: Διανομή νωπών τροφίμων σε δικαιούχους του ΤΕΒΑ

Η Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Θεσσαλονίκης - Δυτικό Τμήμα, σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης...

22/03/2017 10:10