Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023,

νότια Λιβύη

ΙΑΕΑ: Δεν υπάρχει κίνδυνος ραδιενέργειας, αφού βρέθηκε το ουράνιο που είχε χαθεί στη νότια Λιβύη

Σχεδόν όλη η ποσότητα των περίπου 2,5 τόνων εμπλουτισμένου μεταλλεύματος ουρανίου (UOC) που είχε χαθεί πρόσφατα από έναν χώρο φύλαξης στη Λιβύη εντοπίστηκε στην τοποθεσία αυτή...