Ειδήσεις για ολοκλήρωση εκκαθάρισης

Ολοκλήρωση εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών εργατών γης

Ολοκληρώθηκε η περίπλοκη διαδικασία του προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης, του υπολογισμού εισφορών και της ετήσιας εκκαθάρισης για τα έτη 2017, 2018...

30/07/2021 15:55