Ειδήσεις για οξίνιση

Δραματική αύξηση της οξίνισης των ωκεανών

Η οξίνιση των ωκεανών αυξήθηκε κατά μέσο όρο κατά 26% τα τελευταία 200 χρόνια, απορροφώντας περισσότερο από το ένα τέταρτο των εκπομπών...

08/10/2014 13:23