Ειδήσεις για οφειλές στα ταμεία

Καλά αποτελέσματα φέρνει η ρύθμιση για τις οφειλές στα ταμεία: 20 εκατ. σε 10 μέρες

Η νέα ρύθμιση για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία έφερε έσοδα που ξεπέρασαν τα 20 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο δεκαήμερο της εφαρμογής του νέου μοντέλου ρύθμισης...

09/04/2015 00:38