Ειδήσεις για παγκόσμια κιθάρα

Γνωρίστε την «παγκόσμια κιθάρα» που ταξιδεύει από το Σιδηροχώρι Σερρών σε όλο τον κόσμο!

Γνωρίστε την «παγκόσμια κιθάρα» που ταξιδεύει από το Σιδηροχώρι Σερρών σε όλο τον κόσμο!

Αντιγράφοντας τη Φύση, αντιγράφουμε τους Νόμους της. Και έτσι, από ένα κολοκύθι, μπορεί να δημιουργηθεί μια... παγκόσμια κιθάρα!...

28/10/2021 09:14