Ειδήσεις για παραδοσιακά προϊόντα

Ενίσχυση της προστασίας των παραδοσιακών προϊόντων απαιτεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να επεκταθεί πέρα από τα γεωργικά προϊόντα και να περιλάβει τοπικά αγαθά...

06/10/2015 14:51

Rozière: Εγγύηση για τον καταναλωτή οι γεωγραφικές ενδείξεις στα παραδοσιακά προϊόντα

Περισσότερες από 3.000 γεωγραφικές ενδείξεις, έχουν καταχωρηθεί στην ΕΕ, επιτρέποντας έτσι στους τοπικούς παραγωγούς, να διαχωρίζουν τα προϊόντα...

15/09/2015 20:21