Ειδήσεις για παραλαβή δελτίων

Έως τις 6 Σεπτεμβρίου, η παραλαβή των δελτίων των προγραμμάτων της Αγροτικής Εστίας

Την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019, λήγει η προθεσμία για την παραλαβή από τα ΚΕΠ των δελτίων κοινωνικού-ιαματικού τουρισμού...

02/09/2019 14:41