Ειδήσεις για παραφλού

Πώς μετράμε αν το αντιψυκτικό (παραφλού) αντέχει στην παγωνιά...

Οι Έλληνες είμαστε... καχύποπτοι και σε ένα ποσοστό δικαιολογείται καθώς οι περισσότεροι την έχουμε πατήσει. Για παράδειγμα, επισκέπτεσαι ένα...

03/01/2017 23:43