Ειδήσεις για παχύσαρκοι

Οι «υγιείς» παχύσαρκοι κινδυνεύουν περισσότερο από την καρδιά τους

Μπορεί ορισμένοι παχύσαρκοι άνθρωποι να είναι μεταβολικά υγιείς, παρόλα αυτά αντιμετωπίζουν αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο...

12/09/2017 09:24

Οι υπέρβαροι αποκλείονται από τον στρατό

Οι υπέρβαροι αποκλείονται από τον στρατό, ακόμη και για την κάλυψη διοικητικών θέσεων. Το σωματικό βάρος αποδεικνύεται, σύμφωνα με το ΣτΕ, καθοριστικός..

20/12/2016 19:16

Πράσινος φως για τους παχύσαρκους στα Στρατοδικεία

Και οι ελαφρά παχύσαρκοι μπορούν να τοποθετούνται ως γραμματείς στα Στρατοδικεία. Αυτό έκρινε το Γ' Τμήμα του...

31/10/2014 16:39

Οι παχύσαρκοι δέχονται περισσότερη ακτινοβολία

Οι παχύσαρκοι άνθρωποι συχνά εκτίθενται σε περισσότερη ακτινοβολία, όταν κάνουν ακτινογραφία ή τομογραφία, επειδή οι ακτινολόγοι αυξάνουν την ισχύ...

11/04/2012 08:53