Ειδήσεις για πενηντα χρόνια

Πενήντα χρόνια Chevrolet Camaro

Τα muscle cars, δηλαδή αυτά με τα... άφθονα κυβικά, το μεγάλο καπό και τα φουσκώματα, συνεχίζουν να γράφουν ιστορία και να κερδίζουν συνεχώς...

14/07/2016 11:55