Ειδήσεις για περιφερειακές κρίσεις

«Η λύση στις περιφερειακές κρίσεις θα δοθεί εκ των έσω»

Στην ανάγκη δημιουργίας μιας στενότερης συνεργασίας ανάμεσα στους ηγέτες των χωρών στο δυτικό τμήμα της Αφρικής έτσι ώστε να δίνεται μια συντονισμένη «απάντηση» στην αντιμετώπιση των περιφερειακών...

23/08/2012 06:38