Ειδήσεις για πλήρης εξαγορά

Στην Andromeda Seafood το 100% της Νηρεύς

Η εταιρεία Νηρεύς ενημερώνει ότι η ολοκληρώθηκε η καταχώριση της "Andromeda Seafood Sociedad Limitada" στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, ως νέου κατόχου των...

19/06/2020 17:38